Rahaa lapsenlapselle, kesämökki lapsille – miten siirtää järkevästi ja hallitusti varallisuutta jälkipolville?

Petri_Sahlberg_neliö
Petri Sahlberg

Varallisuutta kertyy suomalaisille kiihtyvään tahtiin, mutta tuoreen Tilastokeskuksen tilaston mukaan se kertyy varttuneimmille ikäluokille. Monesti vanhemmat tai isovanhemmat haluavat siirtää varoja nuoremmille ja tehdä lahjoituksia lapsilleen tai lapsenlapsilleen. Pienet lahjoitukset tehdään usein rahalahjoina.

Lahjoitukset ovat hyvä keino kerryttää pesämunaa ensimmäistä asuntoa, opiskelua tai muuta lapsen tulevaa tarvetta varten. Vapaa-ajanasunnon siirtäminen lasten nimiin siinä vaiheessa, kun vanhemmat alkavat miettiä vapaa-ajanpaikasta luopumista on myös yleinen lahjoitustilanne. Lahjoituksiin liittyy monesti verotuksellisia etuja, mutta myös sudenkuoppia, joiden välttämiseksi on syytä käyttää kokenutta asiantuntijaa apuna ja suunnitella ne huolella.

Lapselle kannattaa alkaa kerryttää varoja heti

Vuoden 2017 alusta lahjaveron alaraja nousi 5.000 euroon ja tätä pienemmistä lahjoista lahjansaajan ei tarvitse maksaa lahjaveroa. Lahjavero on progressiivinen eli mitä suurempi lahjan arvo on, sitä suurempi on myös siitä määrättävä lahjavero. Verovapaita lahjoja suunniteltaessa pitää muistaa, että lahjaverotuksessa huomioidaan kaikki saman lahjanantajan tietylle lahjansaajalle kolmen vuoden aikana antamat lahjat. Tämä tarkoittaa, että lahjoitusten suunnittelu on erityisen tärkeää, jotta haluttu verovapaus oikeasti myös toteutuu, eikä lahjoituksista tule myöhemmin ikäviä yllätyksiä.

Lapselle tai nuorelle voi säästää säännöllisesti sellaisella summalla, ettei edellä mainitusta kolmen vuoden säännöstä tarvitse huolehtia. Lapselle voi avata rahastosäästösopimuksen, johon vanhempi tai isovanhempi säästää kuukausittain 100 euroa. Kolmen vuoden aikana näistä lahjoituksista kertyy yhteensä 3.600 euroa eikä lahjaverotuksen alaraja ylity. Kun säästämisen aloittaa lapsen syntyessä, ehtii 18 vuoden lahjoituksista kertyä 21.600 euroa. Se on varsin hyvä alkupääoma opiskeluun tai ensiasunnon hankintaan.

Jos sekä vanhemmat että isovanhemmat haluavat alkaa säästää lapselle, käsitellään jokainen lahjansaaja ja lahjanantaja omana parinaan verotuksessa, joten verovapaita lahjoja voi tehdä useampia. Säännöllinen kuukausisäästäminen rahastoon antaa pitkän ajan kuluessa todennäköisemmin paremman tuoton lahjoitetuille varoille kuin tilisäästäminen, joten tuo 21.600 euroa voi olla huomattavasti suurempikin.

Myös olemassa olevia pörssiosakkeita tai rahasto-osuuksia voi lahjoittaa. Tällöin lahjoittaja voi valita omistuksestaan haluamiaan osakkeita tai osuuksia, jotka lahjoituksessa siirretään lahjansaajalle. Pörssiosakkeiden tai rahasto-osuuksien lahjoittaminen voi olla järkevää esimerkiksi silloin, kun ne ovat olleet lahjanantajan omistuksessa useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Tällöin niissä saattaa olla huomattavaa arvonnousua. Pörssiosakkeiden osalta hankintahintaa ei aina ole tiedossa tai se on vaikeasti selvitettävissä. Tällaisissa lahjoituksissa on hyvä huomata, ettei lahjanantaja joudu maksamaan luovutusvoittoveroa (eikä muutakaan veroa), vaan mahdollinen lahjavero määrätään lahjansaajalle. Lahjansaajan pitää muistaa tehdä lahjaveroilmoitus sähköisesti verohallintoon tai lomakkeella verotoimistoon, kun lahjoitukset ylittävät verotettavan 5.000 euron rajan.

Tavoitteletko vapaa-ajan asunnon lahjoituksella veroetuja, helppoutta vai molempia?

Vapaa-ajan asunnon käyttö saattaa vähentyä, kun ikää kertyy tai tulee liikuntaesteitä. Tällöin aletaan monesti miettiä kesäpaikan siirtämistä lapsille, mutta tilanne voi tulla myös yhtäkkisesti eteen esimerkiksi sairauden vuoksi. Vapaa-ajan asunnon myynti lapsille on mahdollinen, mutta monesti siirroissa päädytään lahjoitukseen verotuksellisista syistä. Kun kesäpaikka on omistettu kauan voi sen myynnistä syntyä huomattavia luovutusvoittoja, joita verotetaan pääomatuloverolla ja silloin veroprosentti on vähintään 30 %. Lahjoitus on hallittu tapa siirtää kesäpaikka seuraavalle käyttäjälle.

Lahjaverotuksessa vapaa-ajanasunnon arvona käytetään kiinteistön käypää arvoa eli arvoa, jonka siitä todennäköisesti myytäessä saisi. Tämä arvo jaetaan verotettaviksi lahjoiksi siten, että jokainen lahjanantaja lahjoittaa oman osuutensa jokaiselle lahjansaajalle. Jos vanhemmat lahjoittavat yhdessä omistamansa kesäasunnon kahdelle lapselleen, syntyy neljä erikseen verotettavaa lahjaa.

Esimerkki. Vanhemmat omistavat lahjoitettavan kesämökin yhdessä ja sen arvo on 100.000 euroa. Lahjoitus tehdään kahdelle lapselle, jolloin molemmat lapset saavat kummaltakin vanhemmalta ¼ kesämökistä. Verotuksessa kumpaakin lasta verotetaan kahdesta 25.000 euron lahjasta ja kummallekin määrätään lahjaveroa yhteensä 3.400 euroa (2 X 1.700 €). Veron määrä lahjoitetusta omaisuudesta laskettuna on 6,8 %.

Lahjoitusta suunniteltaessa on tärkeää yhdessä lasten kanssa pohtia, miten kesäpaikkaa tullaan myöhemmin käyttämään. Onko järkevää lahjoittaa kaikille lapsille yhtä suuri osuus, johtaako lasten yhteisomistus myöhemmin ongelmiin ja ovatko kaikki lapset kiinnostuneita käyttämään omaisuutta? Jos lahjoitusta ei jostain syystä ole järkevää tehdä lapsille yhteisesti, voi olla tarve tehdä muita lahjoituksia tai laatia testamentti, jotta lasten tasapuolisuus pystytään turvaamaan.

Tarvitsetko käyttöoikeuden lahjoitettavaan omaisuuteen?

Lahjoituksessa lahjanantaja voi pidättää itselleen käyttö- ja hallintaoikeuden lahjoituksen kohteeseen tai sen voi pidättää myös toiselle. Hallintaoikeuden voi pidättää elinikäisenä tai sen voi pidättää tietyksi määräajaksi kuten esimerkiksi 10 tai 15 vuodeksi. Kun käyttöoikeus on todellinen, myönnetään sen johdosta myös lahjaverotuksessa vähennys, jonka suuruus riippuu hallintaoikeuden saajan iästä.

Rahalahjoissa ei hallintaoikeuden pidättämiselle ole juurikaan nykyään arvoa, kun hallintaoikeus oikeuttaa saamaan vuosittaisen tilikoron, joka on nolla tai ainakin aika lähellä nollaa. Sama tilanne on useimmissa rahasto-osuuksissa, jotka eivät maksa korkoa, vaan tuotto kertyy rahaston arvoon. Pörssiosakkeiden lahjoituksissa hallinta- tai tuotto-oikeuden pidättäminen oikeuttaa saamaan osakkeelle maksettavan osingon. Jos on tottunut samaan vuosittain lisätuloja osingoista, voi itselleen pidättää tuotto-oikeuden osakkeisiin ja silloin osinkojen maksaminen jatkuu ennallaan.

Kesäpaikan lahjoituksessa pidätetään usein lahjanantajille käyttö- ja hallintaoikeus lahjoituksen kohteeseen. Tämä tarkoittaa, että lahjanantaja voi jatkaa kesäpaikan käyttöä kuten ennen ja vain kiinteistön omistusoikeus siirretään lahjansaajalle. Hallintaoikeus oikeuttaa mm. päättämään omaisuuden käyttämisestä, jopa vuokraamisesta, mutta ei omaisuuden myymisestä. Myöskään lahjansaaja ei voi myydä saamaansa omaisuutta ilman hallintaoikeuden haltijan suostumusta. Myynnistä päättävät siis lahjanantaja ja lahjansaaja yhdessä. Hallintaoikeuden haltijalle kuuluvat kiinteistön käytöstä johtuvat kulut kuten sähkö-, vesi-, jäte- ja tiemaksut sekä kiinteistövero. Näistä syistä kannatta aina miettiä onko lahjoituksessa järkevää pidättää itselle elinikäinen hallintaoikeus vai voisiko hallintaoikeus olla määräaikainen.

Esimerkki. Jos edellisessä esimerkissä vanhemmat (kumpikin 71-vuotiaita) pidättävät lahjoituksen yhteydessä itselleen elinikäisen hallintaoikeuden kesämökkiin, myönnetään lahjaverotuksessa hallintaoikeusvähennys. Vähennyksen määrä tässä esimerkissä on 21 % lahjan arvosta. Lahjaverotuksessa yhden lahjan arvoksi vähennyksen jälkeen jää 19.750 euroa, josta vero on 1.276 euroa ja lapset maksavat yhteensä lahjaveroa 5.104 euroa.

Tahdotko suunnitella Sinun tilanteeseesi sopivaa varallisuuden siirtoa?

Jos haluat lahjoittaa varallisuutta lapsille tai lapsenlapsille, me Säästöpankissa autamme sinua. Koska jokaisen perheen tilanne on erilainen ja monesti lahjoituksiin liittyy myös testamentin muutoksia tai muuta perintösuunnittelua, ei yllä olevista esimerkeistä saa täyttä kuvaa. Siksi suosittelen, että varaat ajan oman tilanteesi läpi käymiseen puhelimitse 010 430 900 tai suoraan minulta 010 430 9881. Ei haittaa, vaikka et vielä olisi Säästöpankin asiakas, tahdomme auttaa kaikkia asiakkaita niin varallisuus- kuin muissakin pankkiasioissa.

Klikkaa itsesi Kaukaa viisas -blogin lukijaksi blogin oikeassa reunassa olevasta Tilaa päivitykset -painikkeesta, niin saat uudet blogipostaukset tuoreeltaan luettavaksesi

Kommentoi, ole hyvä

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s